Bedrijfssituatie in 1978

 

- 40 stuks melkkoeien

- 25 stuks jongvee

De koeien stonden in een aanbindstal en er werd met 4 melkstellen tegelijk gemolken.

 

- 25 stuks fokzeugen

- 80 stuks vleesvarkens

Een gedeelte van de biggen werd zelf grootgebracht en de overige werden verkocht.  

 

 

Bedrijfssituatie in 2020

 

- 105 stuks melkkoeien

- 70 stuks jongvee

Er worden 60 koeien gemolken met een Delaval melkrobot en 40 koeien met een 2x4 melkstal.

 

Tot juni 2016 werden er 145 vleesvarkens gehouden.


Melkveebedrijf Meier, Grote Kattendijk 11, 7695 TR Bruchterveld